De tien geboden voor het veilig afsteken van vuurwerk

Vuurwerk tijdens Oud en Nieuw is leuk, maar wees er altijd voorzichtig mee!
(Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.)

  1. Lees voor het aansteken de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
  2. Stop nooit vuurwerk in je zakken.
  3. Laat kinderen nooit alleen vuurwerk afsteken.
  4. Buig je nooit over het vuurwerk heen.
  5. Steek vuurwerk met een gestrekte arm aan.
  6. Gebruik voor het aansteken een aansteeklont of -fakkel
  7. Neem na het aansteken minimaal 6 meter afstand.
  8. Houd brandend vuurwerk nooit in de hand.
  9. Probeer een weigeraar nooit nogmaals aan te steken.
  10. Gooi of richt nooit met vuurwerk naar een mens of dier.

Zelf ook veilig vuurwerk afsteken? Kijk eens bij onze artikelen in de catergorie Algemeen - Veiligheid voor diverse veiligheids artikelen.

Gebruiksaanwijzingen

gebruiksaanwijzing Op alle vuurwerkartikelen zijn gebruiksaanwijzingen in vier talen afgedrukt. Daarnaast worden de veiligheidsaspecten uitgebeeld door middel van begrijpelijke pictogrammen, zodat de consument een optimale instructie met betrekking tot een veilig gebruik ontvangt.